Wetgeving

Wist u dat?

Sinds december 2012 kan er in alle TCA taxi's gepind worden.

Nieuwe taxiwet 1 juni van start

Zaterdag 1 juni is de nieuwe taxiwet in gegaan voor de Gemeente Amsterdam. Na jaren van plannen maken en ideeën uitwisselen met de taxibranche is het eindelijk zo ver. Vanaf 1 juni krijgt u op de standplaatsen alleen nog maar te maken met Toegelaten Taxi Organisaties (TTO's). Het doel van de nieuwe wet is dat de consument er het meeste profijt van heeft. TCA is vanaf 1 juni, naast tien andere organisaties, ook officieel een TTO.  

TTO?

Het woord TTO zegt uiteraard niet iedereen wat. TTO staat voor Toegelaten Taxi Organisatie. En aan een Toegelaten Taxi Organisatie heeft de Gemeente Amsterdam bepaalde eisen en voorwaarden gesteld. Pas als je als taxiorganisatie aan al die eisen en voorwaarden voldoet krijg je de TTO-vergunning toegekend. De TTO-vergunning, met daaraan gekoppeld een Taxxxivergunning voor de chauffeurs, geldt voor de Amsterdamse opstapmarkt. Wat inhoudt dat alleen taxichauffeurs met een Amsterdamse Taxxxivergunning hun klanten mogen oppikken van standplaatsen of op straat.

WAAR MOET EEN TTO-TAXI AAN VOLDOEN?

Een TTO-taxi moet onder meer een herkenbaar daklicht voeren met daarop duidelijk de naam van de organisatie en een uniek nummer. Dat nummer moet leesbaar zijn op 20 meter afstand. Het daklicht mag niet teveel lijken op die van andere TTO-organisaties. TCA-taxi’s herkent u in het straatbeeld duidelijk aan het rood-zwarte 7x7 (verwijzend naar ons telefoonnummer) daklicht met een uniek nummer aan de achterkant en zijkanten. Ook moet het unieke nummer zichtbaar zijn op de tariefkaarten in de auto, met daarop het Amsterdamse taxxxi-logo.
Een TTO-taxi moet door een TTO-organisatie ook altijd te traceren zijn. Om dat mogelijk te maken maakt TCA gebruik van een geavanceerd ‘track and trace’ systeem, waardoor we altijd weten waar onze taxi’s zich bevinden. Andere belangrijke eisen waaraan een TTO-organisatie moet voldoen is het minimale aantal taxi’s en chauffeurs , wat is vastgesteld op 50 taxi’s en 100 chauffeurs. Daarnaast moet de TTO-organisatie een uitgebreid klachtenafhandelingssysteem hebben en 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar zijn voor het bestellen van een taxi. TCA-taxi’s kunt u te allen tijde bestellen via 020 - 777 77 77, de website of de TCA-app.

WAT VERANDERT ER VOOR U?

Voor u is het sinds 1 juni duidelijk waar u instapt en wat u van taxichauffeurs in Amsterdam mag verwachten. Het nieuwe beleid biedt dus vooral voordelen als het gaat om service, kwaliteit en veiligheid. Maar voor u, als TCA-klant, zal er weinig veranderen. TCA voldoet al geruime tijd aan alle eisen die de Gemeente Amsterdam aan een TTO heeft gesteld. Wij blijven u dus ook na 1 juni graag verwelkomen in een van onze TCA-taxi’s.
Voor meer informatie over het nieuwe taxibeleid verwijzen we u graag naar de website en het onderstaande informatiefilmpje van de Gemeente Amsterdam.