Maatregelen covid-19 (Coronavirus)

De gezondheid en veiligheid van onze passagiers en chauffeurs hebben bij ons de hoogste prioriteit. Met het openen van de economie zijn ook de maatregelen verder aangepast. Om er voor te zorgen dat TCA een uitstekende manier van reizen blijft, heeft TCA de volgende maatregelen genomen naast de algemeen geldende hygiëne maatregelen:

 • Bij aanvraag van een rit vraagt onze centralist of de chauffeur of u corona gerelateerde klachten heeft (conform de richtlijnen van het RIVM)
 • Taxi’s zijn uitgerust met een fysieke afscherming als de afstand van 1.5m niet mogelijk is
 • Wanneer een scherm niet mogelijk is dan draagt de chauffeurs een chirurgisch mondkapje en dienen de passagiers met een niet-medisch mondkapje te reizen
 • Indien er meerdere passagiers vervoerd moeten worden waarbij de 1.5m afstand niet in acht genomen kan worden tussen passagiers onderling, dan verzoeken wij de passagiers om met een niet-medisch mondkapje te reizen
 • Uiteraard maken onze chauffeurs tussen de ritten door hun voertuig schoon (denk hierbij aan de contactpunten in het voertuig zoals deurgreep, armleuning. veiligheidsgordel, pinapparatuur en handgreep worden extra schoongemaakt)

Dit is een kleine greep uit de maatregelen, voor het complete overzicht verwijzen wij u naar de volgende pagina op onze site:

https://www.tcataxi.nl/covid-19/

kijk voor meer informatie rondom de symptomen en algemene preventie maatregelen op de website van het RIVM

Sluit venster
Boek een taxi
Bel ons
Sluit

Taxi protocol

TCA volgt het protocol taxiverzoek zoals opgesteld door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV), de landelijke vereniging voor ondernemers actief in zorg- en taxivervoer, samen met de vakbonden FNV & CNV Vakmensen. Binnen de kaders van het kabinetsbeleid en adviezen van het RIVM voor de bestrijding van het corona-virus, willen taxivervoerders en hun medewerkers hiermee het taxivervoer zo verantwoord mogelijk weer op de grotere schaal gaan uitvoeren.
Wij veronderstellen dat iedereen inmiddels goed bekend is met de algemene hygiëne maatregelen welke terug te vinden zijn op de site van het RIVM:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

Maatregelen in het vervoer

Voor de start van de rit wordt aan de reiziger gevraagd of deze corona gerelateerde klachten heeft. Bij klachten kan de reiziger niet mee. Wanneer de chauffeur twijfelt of de reiziger klachtenvrij is, beslist de chauffeur of de reiziger wel of niet mee kan. De TCA centrale houdt een overzicht bij van vervoerde mensen, zodat indien noodzakelijk tracering mogelijk is.

Wanneer het mogelijk is om in het voertuig tussen chauffeur en passagiers, of tussen meerdere passagiers min. 1.5m afstand in acht te nemen, zijn geen extra maatregelen noodzakelijk.
Wanneer het NIET mogelijk is om tussen de chauffeur en de passagier(s) 1.5m afstand te bewaren :

 • Wordt er een fysieke afscherming tussen chauffeur en de passagier(s) geplaatst
 • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje en de passagier(s) een niet-medisch mondkapje.

Huishouden (gezin of bijv.  woongroep)?

JA : dan zijn nadere beschermingsmaatregelen tussen deze reizigers niet nodig, maar er moet wel minimaal 1.5m afstand bewaard worden tot de chauffeur. Of er is een fysieke afscherming aanwezig of de chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje. In geval van het laatste zullen de reizigers toch ook een niet-medisch mondkapje moeten dragen.

NEE : dan zijn alle reizigers verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen indien de afstand van 1.5m niet gewaarborgd kan worden.

Daarnaast zijn net als in het OV het maximale aantal passagiers beperkt:

 • Personenauto maximaal 2 passagiers
 • Bus : maximaal 4 passagiers

Maatregelen tijdens en na de rit

 • Chauffeurs zorgen er voor dat zij niet te dicht bij het gezicht van de reiziger komen.
 • Chauffeurs zijn voorzien van desinfectiemiddel of – doekjes om handen en contactpunten te kunnen reinigen.
 • Tijdens elke rit, en tussen ritten door wordt er in het voertuig zoveel mogelijk geventileerd
 • De contactpunten in het voertuig (denk aan deurgreep, armleuning, veilheidsgordel, pinapparatuur en handgreep) worden extra schoongemaakt

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze centrale via : 020-6506506.

Het complete protocol veilig taxivervoer kunt u op de volgende pagina vinden van het KNV klik HIER.

Schud geen handen!

In heel Nederland wordt het schudden van handen afgeraden! Op die manier moet de verspreiding van het coronavirus worden afgeremd.

Was uw handen regelmatig

Was & desinfecteer uw handen zo vaak mogelijk! zo houdt u het virus het beste op afstand.

1.5 meter afstand

Bewaar afstand tot elkaar! Indien het kan minimaal 1.5 meter en voorkom verspreiding van het virus.